کسب و کارمدیریت

دانلود کتاب Your Best Just Got Better - Work Smarter, Think Bigger, Make More
فرمت: epub
حجم: 1.1 مگابایت
قیمت: 4000 تومان

Your Best Just Got Better - Work Smarter, Think Bigger, Make More

By


شناسنامه فارسی کتاب:
عنوان کتاب:

شما بهترین و درست کردم بهتر - کار دقیق، فکر می کنم بزرگتر، را بیشتر

موضوع کتاب:

Business, Management

سال نشر:
ناشر:
ویرایش:
شماره جلد:
تعداد صفحه: 0
زبان: انگلیسی
برای این کتاب توضیحاتی ثبت نشده است.
برای این کتاب فهرست ثبت نشده است.
شابک/ISBN: 9781118121986, 9781118224724, 9781118230039, 9781118230114