تکنولوژیمهندسی مکانیک

فرمت: pdf
حجم: 0.1 مگابایت
قیمت: 4000 تومان

Building an copper tube Xylophone

By


شناسنامه فارسی کتاب:
عنوان کتاب:

ساخت یک سنتور چوبی لوله مس

موضوع کتاب:

Technology, Mechanical Engineering

سال نشر:
ناشر: IOP
ویرایش:
شماره جلد:
تعداد صفحه: 4
زبان: انگلیسی
All mathematical description of designing Xylophone Vibraphone type musical instrument
برای این کتاب فهرست ثبت نشده است.
شابک/ISBN: