کامپیوترسایبرنتیکهوش مصنوعی

فرمت: pdf
حجم: 14.9 مگابایت
قیمت: 4000 تومان

Artificial Intelligence: A Modern Approach

By


شناسنامه فارسی کتاب:
عنوان کتاب:

هوش مصنوعی: نگرش مدرن

موضوع کتاب:

Computers, Cybernetics, Artificial Intelligence

سال نشر:
ناشر: Prentice Hall
ویرایش: 3rd
شماره جلد:
تعداد صفحه: 1152
زبان: انگلیسی
Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3e offers the most comprehensive, up-to-date introduction to the theory and practice of artificial intelligence. Number one in its field, this textbook is ideal for one or two-semester, undergraduate or graduate-level courses in Artificial Intelligence. Dr. Peter Norvig, contributing Artificial Intelligence author and Professor Sebastian Thrun, a Pearson author are offering a free online course at Stanford University on artificial intelligence. According to an article in The New York Times, the course on artificial intelligence is “one of three being offered experimentally by the Stanford computer science department to extend technology knowledge and skills beyond this elite campus to the entire world.” One of the other two courses, an introduction to database software, is being taught by Pearson author Dr. Jennifer Widom. Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3e is available to purchase as an eText for your Kindle™, NOOK™, and the iPhone®/iPad®. To learn more about the course on artificial intelligence, visit http://www.ai-class.com. To read the full New York Times article, click here.
Cover......Page 1
Title Page......Page 5
Copyright......Page 6
Preface......Page 9
About the Authors......Page 14
Contents......Page 15
1.1 What Is AI?......Page 21
1.2 The Foundations of Artificial Intelligence......Page 25
1.3 The History of Artificial Intelligence......Page 36
1.4 The State of the Art......Page 48
1.5 Summary, Bibliographical and Historical Notes, Exercises......Page 49
2.1 Agents and Environments......Page 54
2.2 Good Behavior: The Concept of Rationality......Page 56
2.3 The Nature of Environments......Page 60
2.4 The Structure of Agents......Page 66
2.5 Summary, Bibliographical and Historical Notes, Exercises......Page 79
3.1 Problem-Solving Agents......Page 84
3.2 Example Problems......Page 89
3.3 Searching for Solutions......Page 95
3.4 Uninformed Search Strategies......Page 101
3.5 Informed (Heuristic) Search Strategies......Page 112
3.6 Heuristic Functions......Page 122
3.7 Summary, Bibliographical and Historical Notes, Exercises......Page 128
4.1 Local Search Algorithms and Optimization Problems......Page 140
4.2 Local Search in Continuous Spaces......Page 149
4.3 Searching with Nondeterministic Actions......Page 153
4.4 Searching with Partial Observations......Page 158
4.5 Online Search Agents and Unknown Environments......Page 167
4.6 Summary, Bibliographical and Historical Notes, Exercises......Page 173
5.1 Games......Page 181
5.2 Optimal Decisions in Games......Page 183
5.3 Alpha–Beta Pruning......Page 187
5.4 Imperfect Real-Time Decisions......Page 191
5.5 Stochastic Games......Page 197
5.6 Partially Observable Games......Page 200
5.7 State-of-the-Art Game Programs......Page 205
5.8 Alternative Approaches......Page 207
5.9 Summary, Bibliographical and Historical Notes, Exercises......Page 209
6.1 Defining Constraint Satisfaction Problems......Page 222
6.2 Constraint Propagation: Inference in CSPs......Page 228
6.3 Backtracking Search for CSPs......Page 234
6.4 Local Search for CSPs......Page 240
6.5 The Structure of Problems......Page 242
6.6 Summary, Bibliographical and Historical Notes, Exercises......Page 247
7 Logical Agents......Page 254
7.1 Knowledge-Based Agents......Page 255
7.2 The Wumpus World......Page 256
7.3 Logic......Page 260
7.4 Propositional Logic: A Very Simple Logic......Page 263
7.5 Propositional Theorem Proving......Page 269
7.6 Effective Propositional Model Checking......Page 279
7.7 Agents Based on Propositional Logic......Page 285
7.8 Summary, Bibliographical and Historical Notes, Exercises......Page 294
8.1 Representation Revisited......Page 305
8.2 Syntax and Semantics of First-Order Logic......Page 310
8.3 Using First-Order Logic......Page 320
8.4 Knowledge Engineering in First-Order Logic......Page 327
8.5 Summary, Bibliographical and Historical Notes, Exerci...
شابک/ISBN: 0136042597, 9780136042594