علوم (عمومی)

فرمت: pdf
حجم: 5.3 مگابایت
قیمت: 4000 تومان

Fundamentals of microelectronics

By


شناسنامه فارسی کتاب:
عنوان کتاب:

اصول میکرو الکترونیک

موضوع کتاب:

Science (general)

سال نشر:
ناشر: Wiley
ویرایش: preview ed.
شماره جلد:
تعداد صفحه: 834
زبان: انگلیسی
1 INTRODUCTION TO MICROELECTRONICS 1 1.1 Electronics versus Microelectronics 1 1.2 Examples of Electronic Systems 2 1.2.1 Cellular Telephone 2 1.2.2 Digital Camera 5 1.2.3 Analog Versus Digital 7 1.3 Basic Concepts 8 1.3.1 Analog and Digital Signals 8 1.3.2 Analog Circuits 10 1.3.3 Digital Circuits 11 1.3.4 Basic Circuit Theorems 13 1.4 Chapter Summary 20 2 BASIC PHYSICS OF SEMICONDUCTORS 21 2.1 Semiconductor Materials and Their Properties 22 2.1.1 Charge Carriers in Solids 22 2.1.2 Modification of Carrier Densities 25 2.1.3 Transport of Carriers 28 2.2 pn Junction 36 2.2.1 pn Junction in Equilibrium 37 2.2.2 pn Junction Under Reverse Bias 42 2.2.3 pn Junction Under Forward Bias 46 2.2.4 I/V Characteristics 49 2.3 Reverse Breakdown 54 2.3.1 Zener Breakdown 54 2.3.2 Avalanche Breakdown 55 2.4 Chapter Summary 55 Problems 56 SPICE Problems 60 3 DIODE MODELS AND CIRCUITS 62 3.1 Ideal Diode 62 3.1.1 Initial Thoughts 62 3.1.2 Ideal Diode 64 3.1.3 Application Examples 68 3.2 pn Junction as a Diode 73 3.3 Additional Examples 75 3.4 Large-Signal and Small-Signal Operation 80 3.5 Applications of Diodes 89 3.5.1 Half-Wave and Full-Wave Rectifiers 89 3.5.2 Voltage Regulation 102 3.5.3 Limiting Circuits 104 3.5.4 Voltage Doublers 108 3.5.5 Diodes as Level Shifters and Switches 112 3.6 Chapter Summary 115 Problems 116 SPICE Problems 126 4 PHYSICS OF BIPOLAR TRANSISTORS 128 4.1 General Considerations 128 4.2 Structure of Bipolar Transistor 130 4.3 Operation of Bipolar Transistor in Active Mode 131 4.3.1 Collector Current 134 4.3.2 Base and Emitter Currents 137 4.4 Bipolar Transistor Models and Characteristics 139 4.4.1 Large-Signal Model 139 4.4.2 I/V Characteristics 141 4.4.3 Concept of Transconductance 143 4.4.4 Small-Signal Model 145 4.4.5 Early Effect 150 4.5 Operation of Bipolar Transistor in Saturation Mode 156 4.6 The PNP Transistor 159 4.6.1 Structure and Operation 160 4.6.2 Large-Signal Model 160 4.6.3 Small-Signal Model 163 4.7 Chapter Summary 167 Problems 167 SPICE Problems 178 5 BIPOLAR AMPLIFIERS 181 5.1 General Considerations 181 5.1.1 Input and Output Impedances 182 5.1.2 Biasing 186 5.1.3 DC and Small-Signal Analysis 186 5.2Operating Point Analysis and Design 188 5.2.1 Simple Biasing 189 5.2.2 Resistive Divider Biasing 192 5.2.3 Biasing with Emitter Degeneration 195 5.2.4 Self-Biased Stage 199 5.2.5 Biasing of PNP Transistors 202 5.3 Bipolar Amplifier Topologies 206 5.3.1 Common-Emitter Topology 207 5.3.2 Common-Base Topology 233 5.3.3 Emitter Follower 250 5.4 Summary and Additional Examples 258 5.5 Chapter Summary 264 Problems 264 SPICE Problems 285 6 PHYSICS OF MOS TRANSISTORS 288 6.1 Structure of MOSFET 288 6.2 Operation of MOSFET 291 6.2.1 Qualitative Analysis 291 6.2.2 Derivation of I/V Characteristics 297 6.2.3 Channel-Length Modulation 306 6.2.4 MOS Transconductance 308 6.2.5 Velocity Saturation 310 6.2.6 Other Second-Order Effects 310 6.3 MOS Device Models 311 6.3.1 Large-Signal...
Fundamentals of Microelectronics......Page 1
1. Introduction to Microelectronics......Page 2
2. Basic Physics of Semiconductors......Page 22
3. Diode Models and Circuits......Page 62
4. Physics of Bipolar Transistors......Page 125
5. Bipolar Amplifiers......Page 176
6. Physics of MOS Transistors......Page 283
7. CMOS Amplifiers......Page 324
8. Operational Amplifier As A Black Box......Page 376
9. Cascode Stages and Current Mirrors......Page 420
10. Differential Amplifiers......Page 467
11. Frequency Response......Page 538
12. Feedback......Page 603
13. Output Stages and Power Amplifiers......Page 686
14. Analog Filters......Page 722
15. Digital CMOS Circuits......Page 776
A. Introduction to SPICE......Page 818
Eagle Hill......Page 834
شابک/ISBN: 9780471478461, 0471478466