کسب و کارمدیریت

فرمت: pdf
حجم: 3.4 مگابایت
قیمت: 4000 تومان

People Capability Maturity Model: A Framework for Human Capital Management

By


شناسنامه فارسی کتاب:
عنوان کتاب:

مردم مدل بلوغ قابلیت: چارچوب برای مدیریت سرمایه انسانی

موضوع کتاب:

Business, Management

سال نشر:
ناشر: Carnegie Melon University
ویرایش: 3
شماره جلد:
تعداد صفحه: 676
زبان: انگلیسی
برای این کتاب توضیحاتی ثبت نشده است.
برای این کتاب فهرست ثبت نشده است.
شابک/ISBN: