ریاضیاتنظریه کنترل اتوماتیک

فرمت: pdf
حجم: 38.9 مگابایت
قیمت: 4000 تومان

Real-Time Simulation Technologies: Principles, Methodologies, and Applications

By


شناسنامه فارسی کتاب:
عنوان کتاب:

زمان واقعی شبیه سازی فن آوری های: اصول، روش ها و برنامه های کاربردی

موضوع کتاب:

Mathematics, Automatic Control Theory

سال نشر:
ناشر: CRC Press
ویرایش:
شماره جلد:
تعداد صفحه: xxii+622
زبان: انگلیسی
Real-Time Simulation Technologies: Principles, Methodologies, and Applications is an edited compilation of work that explores fundamental concepts and basic techniques of real-time simulation for complex and diverse systems across a broad spectrum. Useful for both new entrants and experienced experts in the field, this book integrates coverage of detailed theory, acclaimed methodological approaches, entrenched technologies, and high-value applications of real-time simulation—all from the unique perspectives of renowned international contributors.

Because it offers an accurate and otherwise unattainable assessment of how a system will behave over a particular time frame, real-time simulation is increasingly critical to the optimization of dynamic processes and adaptive systems in a variety of enterprises. These range in scope from the maintenance of the national power grid, to space exploration, to the development of virtual reality programs and cyber-physical systems. This book outlines how, for these and other undertakings, engineers must assimilate real-time data with computational tools for rapid decision making under uncertainty.

Clarifying the central concepts behind real-time simulation tools and techniques, this one-of-a-kind resource:

Discusses the state of the art, important challenges, and high-impact developments in simulation technologies
Provides a basis for the study of real-time simulation as a fundamental and foundational technology
Helps readers develop and refine principles that are applicable across a wide variety of application domains

As science moves toward more advanced technologies, unconventional design approaches, and unproven regions of the design space, simulation tools are increasingly critical to successful design and operation of technical systems in a growing number of application domains. This must-have resource presents detailed coverage of real-time simulation for system design, parallel and distributed simulations, industry tools, and a large set of applications.
Real-Time Simulation Technologies: Principles, Methodologies, and Applications......Page 4
Contents......Page 6
Preface......Page 10
Editors......Page 12
Contributors......Page 14
Content......Page 18
Section I: Basic Simulation Technologies and Fundamentals......Page 19
Section II: Real-Time Simulation for System Design......Page 20
Section III: Parallel and Distributed Real-Time Simulation......Page 21
Section IV: Tools and Applications......Page 22
Section I: Basic Simulation Technologies and Fundamentals......Page 24
1 Real-Time SimulationUsing Hybrid Models......Page 26
1.1.1 Discrete Models......Page 27
1.2.1 Queuing Models......Page 28
1.2.3 DEVS Formalism......Page 29
1.2.4 Time Management for Discrete Simulation......Page 30
1.3.1 Nature of Continuous Models......Page 31
1.3.2.1 Types of Numerical Integration Algorithm......Page 32
1.3.2.2 Fixed versus Variable Step......Page 34
1.3.2.4 Single-Step versus Multistep......Page 35
1.3.3 Software for Continuous Simulation......Page 36
1.4 Hybrid Models......Page 38
1.4.2 Software for Hybrid Simulations......Page 39
1.4.3.1 Continuous Model with a Discrete Element......Page 42
1.4.3.2 Example of a Discrete-Based Hybrid Simulation......Page 44
1.4.3.3 Balanced Hybrid Simulation......Page 45
1.5.1 Timing Issues in Real-Time Hybrid Simulation......Page 47
1.5.2 High-Speed Real-Time Hybrid Simulation......Page 48
1.5.3 Numerical Integration for High-Speed Real-Time Simulation......Page 49
1.5.4 HSRT Multirate Simulation......Page 51
1.6 Concluding Remarks......Page 53
References......Page 54
2.1 Introduction......Page 58
2.2 Formal Approaches To The Design Of Real-Time Distributed Computer Systems......Page 60
2.3.2 DEVS and RT-DEVS......Page 63
2.3.3 DEVS as a Formalized Aid to System Design......Page 67
2.4.1 Design Aid for Real-Time Distributed VE......Page 68
2.4.2 Design Aid and Verification for Real-Time Distributed Systems......Page 72
2.4.3 DEVS Approach to the Design of DistributedReal-Time Cooperative Robotic Systems......Page 79
References......Page 82
3.1 Introduction......Page 86
3.2 Background......Page 88
3.2.1 Difficulties of DEVS Formal Verification......Page 91
3.2.2 Rational Time-Advance DEVS......Page 92
3.3 DEVS Verification Methodology......Page 94
3.4 Case Study: Controller For An e-Puck Robotic Application......Page 103
3.4.1 DEVS Model Specification......Page 104
3.4.2 Implementation on the ECD++ Toolkit......Page 107
3.4.3 Executing the Models......Page 111
3.4.4 Verifying the Model......Page 112
References......Page 116
4.1 Introduction......Page 120
4.2 Code Generation And Metaprogramming For Optimizing Real-Time Simulation......Page 121
4.2.1 Concepts and Definitions......Page 122
4.2.2.1 Data Generation......Page 123
4.2.3 Domain-Specific Langu...
شابک/ISBN: 1439846650, 9781439846650