علوم (عمومی)

فرمت: pdf
حجم: 7.2 مگابایت
قیمت: 4000 تومان

English for Oil & Gas 2 Course Book with CD-ROM

By


شناسنامه فارسی کتاب:
عنوان کتاب:

انگلیسی برای نفت

موضوع کتاب:

Science (general)

سال نشر:
ناشر: Pearson Education ESL
ویرایش: 1
شماره جلد:
تعداد صفحه: 80
زبان: انگلیسی
برای این کتاب توضیحاتی ثبت نشده است.
scan0001.pdf......Page 1
scan0001.pdf......Page 2
scan0002.pdf......Page 3
scan0003.pdf......Page 4
scan0004.pdf......Page 5
scan0005.pdf......Page 6
scan0006.pdf......Page 7
scan0007.pdf......Page 8
scan0008.pdf......Page 9
scan0009.pdf......Page 10
scan0010.pdf......Page 11
scan0011.pdf......Page 12
scan0013.pdf......Page 13
scan0014.pdf......Page 14
scan0015.pdf......Page 15
scan0016.pdf......Page 16
scan0017.pdf......Page 17
scan0018.pdf......Page 18
scan0003.pdf......Page 19
scan0004.pdf......Page 20
scan0005.pdf......Page 21
scan0006.pdf......Page 22
scan0007.pdf......Page 23
scan0008.pdf......Page 24
scan0009.pdf......Page 25
scan0010.pdf......Page 26
scan.pdf......Page 27
scan0001.pdf......Page 36
شابک/ISBN: 1408269953, 9781408269954