تکنولوژیعلوم فضایی

فرمت: pdf
حجم: 11.5 مگابایت
قیمت: 4000 تومان

From Dust to Life : The Origin and Evolution of Our Solar System

By


شناسنامه فارسی کتاب:
عنوان کتاب:

از گرد و غبار به زندگی: منشاء و تکامل منظومه شمسی ما

موضوع کتاب:

Technology, Space Science

سال نشر:
ناشر: Princeton University Press
ویرایش:
شماره جلد:
تعداد صفحه: 319
زبان: انگلیسی
The birth and evolution of our solar system is a tantalizing mystery that may one day provide answers to the question of human origins. This book tells the remarkable story of how the celestial objects that make up the solar system arose from common beginnings billions of years ago, and how scientists and philosophers have sought to unravel this mystery down through the centuries, piecing together the clues that enabled them to deduce the solar system's layout, its age, and the most likely way it formed.
Drawing on the
history of astronomy and the latest findings in astrophysics and the planetary sciences, John Chambers and Jacqueline Mitton offer the most up-to-date and authoritative treatment of the subject available. They examine how the evolving universe set the stage for the appearance of our Sun, and how the nebulous cloud of gas and dust that accompanied the young Sun eventually became the planets, comets, moons, and asteroids that exist today. They explore how each of the planets acquired its unique characteristics, why some are rocky and others gaseous, and why one planet in particular--our Earth--provided an almost perfect haven for the emergence of life.
From Dust to Life is a must-read for anyone who desires to know more about how the solar system came to be. This enticing book takes readers to the very frontiers of modern research, engaging with the latest controversies and debates. It reveals how ongoing discoveries of far-distant extrasolar planets and planetary systems are transforming our understanding of our own solar system's astonishing history and its possible fate.
Cover
Title
Copyright
Dedication
CONTENTS
List of Illustrations
Preface
ONE Cosmic Archaeology
A fascination with the past
A solar system to explain
Real worlds
Winding back the clock
Putting the pieces together
TWO Discovering the Solar System
Measuring the solar system
From wandering gods to geometrical constructions
The Sun takes center stage
Laws and order
Gravity rules
The missing planet
Asteroids enter the scene
Rocks in space
Uranus behaving badly
Completing the inventory
THREE An Evolving Solar System
A changing world
A nebulous idea begins to take shape
The nebular hypothesis in trouble
A chance encounter?
Nebular theory resurrected
FOUR The Question of Timing
Reading the cosmic clock
Early estimates: ingenious—but wrong
Geology versus physics
Radioactivity changes everything
Hubble and the age of the universe
How radioactive timers work
Meteorites hold the key
Dating the Sun
The age of the universe revisited
FIVE Meteorites
A dramatic entrance
Where do meteorites come from?
Irons and stones
Identifying the parents
Lunar and Martian meteorites
A rare and precious resource
What meteorites can tell us
SIX Cosmic Chemistry
Element 43: first a puzzle then a clue
An abundance of elements
The first elements
Cooking in the stellar furnace
Building heavier elements
Supernovae
SEVEN A Star Is Born
A child of the Milky Way
Where stars are born
First steps to a solar system
The solar system’s birth environment
Essential ingredients
EIGHT Nursery for Planets
An excess of infrared
Two kinds of disks
Inside the solar nebula
Getting the dust to stick
The influence of gas
How to build planetesimals
The demise of the disk
NINE Worlds of Rock and Metal
Sisters but not twins
The era of planetesimals
Planetary embryos take over
The final four
Earth
Mercury
Venus
Mars
TEN the Making of the Moon
The Moon today
What the Moon is made of
The Moon’s orbit
The fission theory
The capture hypothesis
The coaccretion hypothesis
The giant impact hypothesis
Encounter with Theia
Earth, Moon, and tidal forces
Late heavy bombardment
ELEVEN Earth, Cradle of Life
The Hadean era
The tree of life
The building blocks of life
The rise of oxygen
A favorable climate
Snowball Earth
Future habitability
TWELVE Worlds of Gas and Ice
Giants of the solar system
Building giants by core accretion
The disk instability model
Spin and tilt
Masters of many moons
Formation of regular satellites
The origin of irregular satellites
Rings
THIRTEEN What Happened to the Asteroid Belt?
The asteroid belt today
Ground down by collisions?
Emptied by gravity?
Ast ..
شابک/ISBN: 9781400848355