تکنولوژیمهندسی مکانیک

فرمت: pdf
حجم: 37 مگابایت
قیمت: 4000 تومان

Engineering Machanics (Statics and Dynamics)

By


شناسنامه فارسی کتاب:
عنوان کتاب:

مهندسی Machanics (استاتیک و دینامیک)

موضوع کتاب:

Technology, Mechanical Engineering

سال نشر:
ناشر: Prentice Hall
ویرایش: 4
شماره جلد: 1
تعداد صفحه: 1100
زبان: انگلیسی
برای این کتاب توضیحاتی ثبت نشده است.
برای این کتاب فهرست ثبت نشده است.
شابک/ISBN: 0-13-356924-1