ایبوک باز - دانلود کتاب

هزاران هزار کتاب در رشته های فنی، علمی و ... وجود دارند که نه در بازار کتاب ما منتشر می شوند و نه امکان انتشار آن ها با توجه به تعداد کم مخاطبان آن ها ممکن است. متاسفانه به علت محدودیت های ایجاد شده ی علمی برای ایرانیان از سوی سایر کشورها تهیه ی این کتاب ها برای ما مقدور نیست و یا بسیار مشکل است. به همین علت ما تلاش کردیم تا با صرف مقدار زیادی انرژی به جمع آوری و آرشیو کتاب های تخصصی دانشگاهی بپردازیم.

این نکته لازم به ذکر است که ایبوک باز تنها شامل کتاب های انگلیسی است و حتی یک کتاب فارسی در پایگاه ایبوک باز یافت نمی شود. ما شدیدا به حق چاپ و نشر در کشور عزیزمان ایران پایبندیم و از حقوق ناشران و نویسندگان ایرانی حمایت می کنیم.